Nieuws

BERICHTEN

Landelijke open Imkerijdag

Op 10 juli is er weer de Landelijke open imkerijdag. Deze begint om 10 uur en eindigt om 16.00. tijdens de landelijke open imkerij is er voorlichting over, bijen, bijenhouden en biodiversiteit. Er zijn kramen waar u honing kunt proeven en kopen. Er zijn kramen waar u honingpotjes, bijenhotels, vogelhuisjes en moestuinproducten kunt kopen. Naast St. Ambrosius Veldhoven nemen deel: D’n Oerse Have en Moestuinwinkel Van de Wetering.

 

Schilderen Bijenhal

In maart is de bijenhal geschilderd door  Riki Klasen, Dick van Suijlekom, Jan Roelofs en Leo Hendriks

        

Diploma uitreiking basiscursus

Op 17 oktober vond de diploma uitreiking van de basiscursus bijenhouden van de cursusgroep 2020/2021 plaats bij de Kleinen Aarde.

Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport heeft dit jaar 1515,03 euro opgebracht. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.

Present

Op 28 juli en 14 oktober kwamen  er via Present  groepen vrijwilligers in de belevingstuin, de bijentuin en de bijenhal werken, Zij waren hiervoor door hun werkgever in de gelegenheid gesteld.

       

Mantelzorgers

In augustus en september bezochten diverse groepen mantelzorgers op initiatief van SWOVE de BijenBerkt

             

 

Dagbesteding Koffietijd bezoekt diverse malen de BijenBerkt

Dagbesteding Koffietijd heeft diverse bezoeken gebracht aan de BijenBerkt.

                                        

 

Presentaties Archipel

Voor de bewoners van de Archipel zijn twee presentaties gegeven een in Eindhoven en een in Nuenen.

Officiële ingebruikname beweegtoestellen

Op 28 juni  nam Sjef Vialle (95) de beweegtoestellen officieel in gebruik

Plaatsing beweegtoestellen

Op 10 mei zijn de beweegtoestellen geplaatst in de belevingstuin. De aanschaf van de toestellen werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Veldhoven.

 

Actie- Natuur

Ladies’Circle 29 houdt in het kader van haar 30 jarig bestaan de Actie- Natuur. De leden van de Ladies’Circle gaan van 23 maart tot 22 april wandelen om geld in te zamelen voor twee goede doelen. Een van de goede doelen is de belevingstuin en de bijentuin van St. Ambrosius Veldhoven. De opbrengst van deze actie was in totaal 1.200 euro.

Winterlandschap de BijenBerkt

Foto’s Carolien van der Heijden en Jan Kuipers

         

           

Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport

Bijenhoudersver. St. Ambrosius, neemt dit jaar weer deel. De opbrengst is bestemd voor de twee maatschappelijke projecten van onze vereniging:

– De Belevingstuin voor mensen met dementie

– Bij-een in het groen, dagbesteding voor eenzame ouderen en mensen met een lichte vorm van dementie.

 Wij staan op het stembiljet onder Bijenhoudersver. St. Ambrosius (actief in Veldhoven) met ons logo:

Interview Omroep Veldhoven

In juni werd Leo Hendriks, voorzitter St. Ambrosius, geïnterviewd voor Informatiepunt Dementie on Tour. Zie voor het interview onderstaande link

https://www.youtube.com/watch?v=Z3aKfmXxL74

Archipel herstart dagbesteding bij de BijenBerkt

Op 28 juli is de Archipel weer gestart met de dagbesteding bij de BijenBerkt. De grote ruimte in het Raethuis is zo ingericht dat de regels ter voorkoming van de verspreiding van covid in acht genomen kunnen worden.

De bijenBerkt is weer geopend. De regels ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus blijven van toepassing. Houd 1,5 meter afstand. Bezoekers kunnen weer honing kopen, maar mogen het Raethuis niet binnengaan.

Bijenzwerm:Bijenzwerm

 

Kringloop de Kempen

Op 17 februari 2020 ontving de voorzitter van St. Ambrosius Veldhoven uit handen van een medewerker van de Kringloop de Kempen een cheque van 650 euro. Dit bedrag is bestemd voor de belevingstuin.

Katholieke Vrouwengilde Veldhoven

Op 18 december ontving de voorzitter van St. Ambrosius Veldhoven uit handen van de voorzitter van het Katholieke Vrouwengilde Veldhoven een cheque van 880,65 euro. Dit bedrag is bestemd voor de belevingstuin.

Rabo ClubSupport

Wij deden dit jaar mee aan Rabo ClubSupport. De opbrengst komt ten goede aan onze maatschappelijke projecten: De Belevingstuin en Bij-een in het groen. De opbrengst bedroeg dit jaar 2322,85 euro. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.

Leden van de Ronde tafel 166 Veldhoven helpen mee met het onderhoud van de belevingstuin

Leden van de Ronde tafel 166 Veldhoven hebben op zaterdagmorgen 5 oktober meegeholpen met het onderhoud van de belevingstuin. De Ronde tafel 166 Veldhoven is een van de sponsoren van de belevingstuin (kavel moeras en vijverplanten, en een bijdrage voor de opening van de belevingstuin).

Medewerkers van ASML helpen mee met het onderhoud van de belevingstuin en de bijentuin.

Op 2 oktober heeft een groep van zo’n 15 medewerkers van ASML een dag meegeholpen met het onderhoud van de tuinen op de BijenBerkt. Zij kregen hiervoor een dag verlof  van hun werkgever. Samen met de begeleiders van St. Ambrosius genoten zij tussen de middag van de lunch.

 

 

Mantelzorgers bezoeken de BijenBerkt

Op 25 september heeft een groep mantelzorgers op initiatief van SWOVE een bezoek gebracht aan de BijenBerkt. Zij kregen daar ven Leo Hendriks uitleg over de activiteiten van St. Ambrosius en van Carolien van der Heijden, SWOVE< uitleg over dementie en de belevingstuin. Daarna bezochten zij de tuinen.

Diploma uitreiking basiscursus bijenhouden 2019

Op 13 september ontvingen de 16 deelnemers aan de basiscursus bijenhouden hun diploma. Zij waren geslaagd voor het theorie en praktijk gedeelte van de cursus. Voorzitter Leo Hendriks feliciteerde de geslaagde cursisten en hij bedankte degenen die aan de cursus hebben meegewerkt, de praktijkbegeleiders en speciaal de docent Jos van den Heuvel, die na 8 jaar de cursus gegeven te hebben stopt.

Samen de dag door bezoekt de belevingstuin

Twee groepen van Samen de dag door hebben op 10 september een bezoek gebracht aan de belevingstuin. Zij kregen eerst onder het genot van een kopje koffie  uitleg  van de voorzitter van St. Ambrosius , Leo Hendriks,  over St. Ambrosius en de belevingstuin. Daarna bezochten zij de belevingstuin en de bijentuin. (samen de dag door is een initiatief van SWOVE).

    

Toon Sleegers 25 jaar lid van St. Ambrosius Veldhoven

Op 25 augustus tijdens de jaarlijkse wokmiddag van onze vereniging kreeg Toon Sleegers de zilveren speld van de NBV uit handen van Jan Lommers. Toon is 25 jaar van onze vereniging.  Toon is een van onze meest actieve leden. Hij is met name actief op het gebied van de koninginnenteelt.

 

Voorzitter bedankt drie leden voor hun bijdrage aan de Belevingstuin

  

Henk Kemps, Kees van Herk en Arie Eeftink hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de Belevingstuin op tijd klaar was. Ze hebben ondanks de hoge temperaturen dagen achter elkaar doorgewerkt. De voorzitter Leo Hendriks bedankte hen bij de opening met een bos bloemen en een cadeaubon.

Belevingstuin geopend

  

 

14 juli Landelijke open Imkerijdag

Op zondag 14 juli  van 10.00 tot 16.00 neemt St. Ambrosius weer deel aan de Landelijke open Imkerijdag.

Bezoekers kunnen:

  • voorlichting krijgen over bijen, bijenhouden en bestuivende insecten.
  • advies over bijenvriendelijke planten, struiken en bomen.
  • informatiekrijgen over de basiscursus bijenhouden.
  • bijenproducten: honing, propolis, propoliszalf, bijenhotels en producten uit de moestuin kopen.
  • rondgang maken door  de bijentuin en de belevingstuin.
  • een kijkje nemen in de bijenhal.

Aan de Landelijke open imkerij werken mee D’n Oerse Have en Moestuinwinkel De Wetering

 

3 juli Officiële opening Belevingstuin

Woensdag 3 juli 2019            van 14.00 – 16.00 uur

De BijenBerkt, Berkt 37, Veldhoven

Programma:

De inloop en ontvangst is vanaf 13.30

Tussen 14.00 – 15.00 zal de voorzitter van de projectgroep Belevingstuin en St. Ambrosius Veldhoven, Leo Hendriks een welkomstwoord uitspreken, waarna wethouder Mariënne van Dongen, Sociaal Domein, het woord zal voeren. Hugo Borst, schrijver van onder andere het “Manifest voor Dementie” zal de officiële opening verrichten.

Van 15.00 – 16.00 is er een receptie.[i] Tijdens de receptie is er de gelegenheid om het boek van Hugo Borst te kopen en het door hem te laten signeren.

[i] Tijdens de receptie kunt u zich nog inschrijven als sponsor van de Belevingstuin.

Sponsoren krijgen rondleiding op vliegbasis Eindhoven

Op 6 juni kregen een aantal sponsoren die een kavel gesponsord hadden een rondleiding op de vliegbasis Eindhoven. Dit op uitnodiging van kolonel Boekholt, commandant van de basis.

Elly Bazelmans 25 jaar lid van St. Ambrosius Veldhoven

Op 22 maart tijdens de jaarlijkse feestavond van onze vereniging kreeg Elly Bazelmans de zilveren speld van de NBV uit handen van Jan Lommers. Elly is 25 jaar van onze vereniging. Zij heeft meer dan 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Lange tijd vonden alle vergaderingen en bijeenkomsten van onze vereniging plaats bij haar thuis.

                         

Cees Scheepens overleden

Op 19 maart overleed Cees Scheepens. Cees was 73 jaar lid van onze vereniging. Hij was van 1962 tot en met 1983 bestuurslid. Daarna zat hij nog in de werkgroep insecten. Cees begon op 15 jarige leeftijd met een korf die hij van de smid waarvoor hij werkte had gekregen. na een aantal jaren daarna werd hij lid van St. Ambrosius Zeelst, omdat ze daar met kasten werkten. Hoewel Cees de laatste jaren geen bijen meer had bleef hij een trouw lid van onze vereniging. Cees is 88 jaar geworden wij wensen zijn vrouw en familie en vrienden veel sterkte.

Harrie Bazelmans overleden

Op vrijdag 18 januari hebben we afscheid genomen van Harrie Bazelmans, echtgenoot van Elly Bazelmans, liden oud bestuurslid van onze vereniging. Tot en met 2010 was Harrie gastheer bij de jaarlijkse barbecue middag, de bestuursvergaderingen, en de verenigingsavonden. Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Joop Mans overleden

Op vrijdag 4 januari is Joop Mans overleden. Joop was een van de eerste deelnemers van Bij-een in het groen. Joop was vanaf het begin in juni 2017 elke zaterdagmorgen aanwezig. In november werd Joop ziek en werd hij eerst opgenomen in Bladel en daarna in Bergeijk. Hij kon daardoor niet meer op zaterdag naar de BijenBerkt komen, maar hield nog wel telefonisch contact, en hebben we hem een bezoek gebracht in Bladel. Op 1 januari kregen we het nieuws dat Joop was opgenomen in het Catharina ziekenhuis en dat het een aflopende zaak was. De vaste begeleiders van Bij-een in het groen hebben die dag en de dag daarna Joop nog opgezocht. Op vrijdag overleed Joop op 84 jarige leeftijd. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.

 

Willem van Erk ontvangt erekorfje NBV

Willem van Erk, oud voorzitter van St.Ambrosius Veldhoven ontving op 19 december uit handen van de voorzitter van de NBV een erekorfje. Het erekorfje is de hoogste onderscheiding binnen de NBV. Willem van Erk ontving deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor het bevorderen van de bijenhouderij en de biodiversiteit. Willem was onder andere 17 jaar voorzitter van St. Ambrosius en 10 jaar voorzitter van de groep Zuidoost Brabant. Hij is nu lid van de ledenraad van de NBV.

                          

 

Week tegen eenzaamheid

Net als in 2017 ontving St. Ambrosius een groep in het kader van de week tegen de eenzaamheid.

Vrijwilligersgroepen werken in de tuinen

De afgelopen maanden hebben een aantal groepen vrijwilligers gewerkt in de bijentuin en de belevingstuin. Het betrof groepen medewerkers van ASML, ATOS, Thuis en cursisten van het ROC.

werken in de tuin

Benefietconcert orkest Koninklijke Luchtmacht

Op 27 gaf het orkest van de  Koninklijke Luchtmacht voor de tweede keer een benefietconcert voor de belevingstuin voor mensen met dementie. Het concert vond plaats in de Schalm. In de foyer was een stand van St. Ambrosius met voorlichtingsmateriaal over de belevingstuin.