Cursus

Cursus bijenhouden 2019

Aan deze cursus namen 17 cursisten deel. Van de 17 cursisten behaalden 16 cursisten het diploma.

 

 

 

 

Cursus bijenhouden 2020/2021

Deze cursus is weer volledig bezet. In verband met de coronamaatregelen zijn de uitgestelde cursus van 2020 en de cursus 2021 samengevoegd. De theorielessen zijn digitaal gegeven. Voor de praktijklessen zijn de groepen opgesplitst en zijn de lessen en worden er meer lessen gegeven.

Cursus bijenhouden 2022

Bijenhouden hoe doe je dat? Daarover gaat de cursus die in januari 2022 van start gaat. Bijen zijn belangrijk voor de natuur, omdat ze een bijdrage leveren aan de instandhouding van de biodiversiteit en ons leefmilieu. Bijen spelen een grote rol bij de bestuiving van veel gewassen, planten en bomen. Ze zorgen voor een hogere opbrengst van zaden, bessen en vruchten. Dat is niet alleen belangrijk voor de mens, maar ook voor veel dieren in onze directe omgeving. Bijenhouden is niet alleen een fascinerende hobby, maar draagt direct bij aan de instandhouding van de biodiversiteit en ons leefmilieu.

Bijenhouden betekent niet alleen op een goede manier met de bijen omgaan.

De bijenhouder besteedt meer aandacht aan de eigen leefomgeving, voor wat er groeit en bloeit. Bloemen, planten, bomen en struiken, het weer, dieren en mensen zijn allemaal belangrijk voor de bijen.

Opzet van de cursus

Met succes bijenhouden vraagt kennis van zaken. De cursus bestaat uit een theorie en praktijk deel.
De theorielessen vinden plaats in de periode eind januari tot begin april, op dinsdagdagavond van 19.30 t0t 21.30 bij de BijenBerkt, Berkt 37, 5507 LK Veldhoven, indien dit niet mogelijk is vanwege corona worden de lessen op een andere locatie of digitaal gegeven .
De  praktijklessen, vinden plaats in de periode maart/ april tot begin september,  op zaterdagmiddag in Veldhoven of op zondagmiddag in Eindhoven. Enkele ervaren leden van de bijenhouderrsvereniging begeleiden de praktijklessen in de bijenhal. Wanneer u de cursus met goed gevolg afgerond heeft ontvangt u het diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, de NBV. De kosten van de cursus worden per jaar vastgesteld, deze zijn inclusief cursusboeken en handouts.

Voor meer informatie:  bijenberkt@gmail.com

cursusgroep 2018