Belevingstuin

 

Rabo ClubSupport

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport

Opening Belevingstuin 3 juli

     

Op 3 juli was de opening van de belevingstuin. De voorzitter van St. Ambrosius en de projectgroep vertelde iets over dementie, Bij-een in het Groen, de geschiedenis van de belevingstuin en hij bedankte een ieder voor zijn of haar bijdrage aan de belevingstuin. Wethouder Marienne van Dongen-Lamers, Sociaal  domein, vertelde iets over het belang van de belevingstuin,  de goede onderlinge samenwerking en haar trots als bestuurder over wat dit heeft opgeleverd   Als laatste voerde Hugo Borst, schrijver van het  Manifest voor dementie, het woord. Samen met Marienne en een aantal gebruikers maakte Hugo een wandeling door de belevingstuin, waarmee deze officieel geopend was.  

Dementie en belevingstuin

Wat is dementie?

Dementie wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie en Lewy Body dementie.

In Nederland gaan we van 2.7 miljoen naar 4.7 miljoen ouderen. In Noord-Brabant zullen er in 2030 75 % meer mensen zijn met een dementieel beeld. Dit heeft voor velerlei aspecten: welzijn wonen en zorg een grote inpakt. De ouderen, ook zij met een dementieel beeld, zullen steeds langer zelfstandig thuis wonen.

Omkijken naar mensen met dementie is een zaak van ons allemaal. Ze wonen in onze gemeente, in ons dorp, in onze straat. Soms hebben ze even iemand nodig die doorheeft wat er aan de hand is als ze het bijvoorbeeld even niet meer weten.

Belevingstuin

De aanleiding voor een belevingstuin voor mensen met een dementieel ziektebeeld en alle andere burgers in Veldhoven is als volgt:

Het nuttig zijn en voelen is voor iedereen belangrijk. Als mensen met dementie niets meer kunnen bedenken om te doen gaan zij zich vervelen. Hulp en begeleiding van anderen bij de dagelijkse activiteiten is belangrijk voor hen. Niet elke activiteit is voor iedereen geschikt. Het hangt van persoonlijke voorkeur af, maar ook van het niveau van functioneren.

Activiteiten kunnen zijn: muziek, buiten zijn in de natuur, film en TV, socialiseren/bezoeken afleggen, spellen doen etc.

Een speciaal voor mensen met een dementieel ziektebeeld ontworpen belevingstuin kan hen motiveren om te bewegen op een fijne en gezonde manier. Men wandelt door een veilige, mooie tuin vol met herinneringen. Het begrip – een tuin moet je kunnen beleven – vindt steeds meer begrip in onze samenleving. Een tuin die staat voor: bewegen, horen, luisteren, zien, proeven en voelen ; zintuigelijke prikkelingen, rust en genieten, sociaal contact met alle andere bezoekkers etc.

Het mogelijk maken dat de mantelzorgers een moment van ontspanning ervaren! Een belevingstuin is hiervan een mooie therapeutisch middel toe. Iedereen is gebaat bij GROEN.

Zorgen voor een partner, familielid of vriend is een zware opgave die een forse aanslag kan zijn op het welbevinden en gezondheid. Preventieve signalering en het in een vroeg stadium zoeken van hulp en ondersteuning zijn daarom belangrijk. Laat u helpen zodat het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven goed mogelijk is.

(bron SWOVE)

                        

Sponsoren Belevingstuin:

U kunt de Belevingstuin op verschillende manieren steunen:

  1. Door een bedrag te doneren (eenmalig of een aantal jaren) via bankrekening NL76RABO0329614096 ten name van bijenhoudersvereniging St Ambrosius in Veldhoven onder vermelding van “Belevingstuin”.
  2. Door arbeid of goederen ter beschikking te stellen
  3. Door een kavel te sponsoren. Hoe u dit kunt doen ziet u op de website van de belevingstuin: www.belevingstuin-veldhoven.nl U kunt voor meer informatie contact opnemen contact opnemen met Leo Hendriks, 06 25303945. U kunt ook informatie inwinnen via ons emailadres bijenberkt@gmail.com Sponsoren worden opgenomen in het informatieboek dat na gereedkomen van de tuin wordt samengesteld en worden vermeld op het informatiebord bij de ingang van de tuin.

VOORTGANG REALISATIE BELEVINGSTUIN

In 2013 kreeg Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Veldhoven (St. Ambrosius) van de gemeente Veldhoven de beschikking over een terrein aan de Berkt 37 in Veldhoven. St. Ambrosius wilde toen al dit terrein niet alleen gebruiken voor de verenigingsactiviteiten, zoals het houden van bijen en het geven van voorlichting over bijen, bijenhouden en diversiteit, maar wilde ook iets terugdoen voor de Veldhovens gemeenschap. Het idee ontstond om een bijdrage te leveren aan het streven van de gemeente Veldhoven om van Veldhoven een dementievriendelijke gemeenschap te maken. In dat kader zocht St. Ambrosius contact met de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE). Samen hebben St. Ambrosius en SWOVE besloten om een tweetal projecten uit te voeren

  • Bij-een in het groen, dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie en eenzame ouderen; en
  • De belevingstuin.

In 2017 bracht wethouder Mariënne van Dongen St. Ambrosius in contact met de Rotary. De Rotary was enthousiast over het project en wilde St. Ambrosius helpen hiervoor de benodigde gelden in te zamelen, onder andere door het organiseren van een benefietconcert door het het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Marcel van Dijk van Oogenlust maakte een ontwerp voor de belevingstuin, met voor de inhoudelijke invulling advies van Carolien van der Heijden van SWOVE, en Jan Kuipers van St. Ambrosius.

Idverde (BTL) verklaarde zich bereid de uitvoering van de aanleg ter hand te nemen en Smits BV om de materialen voor de drainage ter beschikking te stellen.

De gemeente Veldhoven verleende voor 2018 en 2019 subsidie in het kader van de experimenteerruimte,  er kwam  geld binnen van de Raboclubkascampagne en  Veldhoven Verbindt stelde de opbrengst van haar eerste bijeenkomst beschikbaar voor de belevingstuin.

Op 2 juni 2018 is de aanleg van de belevingstuin gestart, en de belevingstuin is op 3 juli 2019 officieel geopend.

Bij de aanleg van de belevingstuin zijn betrokken:

St. Ambrosius Veldhoven, regie en coördinatie en het beheer. De vereniging stelt ook 1.200 m² van haar terrein ter beschikking.

SWOVE, advisering.

Rotary, 2017 en 2018 organiseren van benefietconcerten door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht en het helpen met het vinden van sponsoren.

     

 

Ontwerp en foto’s