Nieuws

BERICHTEN

Cees Scheepens overleden

Op 19 maart overleed Cees Scheepens. Cees was 73 jaar lid van onze vereniging. Hij was van 1962 tot en met 1983 bestuurslid. Daarna zat hij nog in de werkgroep insecten. Cees begon op 15 jarige leeftijd met een korf die hij van de smid waarvoor hij werkte had gekregen. na een aantal jaren daarna werd hij lid van St. Ambrosius Zeelst, omdat ze daar met kasten werkten. Hoewel Cees de laatste jaren geen bijen meer had bleef hij een trouw lid van onze vereniging. Cees is 88 jaar geworden wij wensen zijn vrouw en familie en vrienden veel sterkte.

Harrie Bazelmans overleden

Op vrijdag 18 januari hebben we afscheid genomen van Harrie Bazelmans, echtgenoot van Elly Bazelmans, liden oud bestuurslid van onze vereniging. Tot en met 2010 was Harrie gastheer bij de jaarlijkse barbecue middag, de bestuursvergaderingen, en de verenigingsavonden. Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Joop Mans overleden

Op vrijdag 4 januari is Joop Mans overleden. Joop was een van de eerste deelnemers van Bij-een in het groen. Joop was vanaf het begin in juni 2017 elke zaterdagmorgen aanwezig. In november werd Joop ziek en werd hij eerst opgenomen in Bladel en daarna in Bergeijk. Hij kon daardoor niet meer op zaterdag naar de BijenBerkt komen, maar hield nog wel telefonisch contact, en hebben we hem een bezoek gebracht in Bladel. Op 1 januari kregen we het nieuws dat Joop was opgenomen in het Catharina ziekenhuis en dat het een aflopende zaak was. De vaste begeleiders van Bij-een in het groen hebben die dag en de dag daarna Joop nog opgezocht. Op vrijdag overleed Joop op 84 jarige leeftijd. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.

 

Willem van Erk ontvangt erekorfje NBV

Willem van Erk, oud voorzitter van St.Ambrosius Veldhoven ontving op 19 december uit handen van de voorzitter van de NBV een erekorfje. Het erekorfje is de hoogste onderscheiding binnen de NBV. Willem van Erk ontving deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor het bevorderen van de bijenhouderij en de biodiversiteit. Willem was onder andere 17 jaar voorzitter van St. Ambrosius en 10 jaar voorzitter van de groep Zuidoost Brabant. Hij is nu lid van de ledenraad van de NBV.

                          

 

Week tegen eenzaamheid

Net als in 2017 ontving St. Ambrosius een groep in het kader van de week tegen de eenzaamheid.

Vrijwilligersgroepen werken in de tuinen

De afgelopen maanden hebben een aantal groepen vrijwilligers gewerkt in de bijentuin en de belevingstuin. Het betrof groepen medewerkers van ASML, ATOS, Thuis en cursisten van het ROC.

werken in de tuin

Benefietconcert orkest Koninklijke Luchtmacht

Op 27 gaf het orkest van de  Koninklijke Luchtmacht voor de tweede keer een benefietconcert voor de belevingstuin voor mensen met dementie. Het concert vond plaats in de Schalm. In de foyer was een stand van St. Ambrosius met voorlichtingsmateriaal over de belevingstuin.